About the organization


FIRMA "RUBIN" OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU
17.08.1994
200804235
Tashkent city, Chilanzar district, 1726294, KONDRATYEVA 2A
Liquidated
District (city) administration - 1
Joint-stock company - 153
2 000,00 UZS
-
Enterprises founded by individual citizens - 07774
761780 785821
2021-03-05
not included
Date of information update -2022-11-07

This is a list of organizations that are similar to the activities of the enterprise. - Repair of finished metal products - (33110)


DOCHERNEYE PREDPRIYATIYE "MSSMUPOSNG" GOSUDARSTVENNOGO PREDPRIYATIYA SAMARKANDSKOGO MEJREGIONALNOGO SPETSIALIZIROVANNOGO STROITELNO- MONTAJNOGO UPRAVLENIYA SHG RESPUBLIKI UZBEKISTAN

TIN - 202173388, 03.03.1997
Activity - Repair of finished metal products (33110)
Leader PETROV
Address company Tashkent city, Bektemir district, ul.X.Boykaro, 13
Organization status: Liquidated

"ZARNIGOR"KUP TARMOKLI XUSUSIY FIRMASI

TIN - 202180625, 23.12.1996
Activity - Repair of finished metal products (33110)
Leader MAMATOV MUMIN
Address company Fergana Region, Kuvinsky district, SSH Ifthor., Sufi kishlogi
Organization status: Liquidated

DOCHERNEYE PREDPRIYATIYE "LYAFUDR" TASHKENTSKOGO GORODSKOGO PRAVLENIYA UZBEKSKOGO OBSHCHESTVA SLEPIX

TIN - 202182844, 10.03.1997
Activity - Repair of finished metal products (33110)
Leader SHINKARENKO NATALIYA YEVGENYE
Address company Tashkent city, Chilanzar district, ul.CHuponota 28 a
Organization status: Liquidated

"KRAH-147" KICHIK KORXONASI

TIN - 202195978, 15.04.1992
Activity - Repair of finished metal products (33110)
Leader .
Address company Samarkand Oblast, Samarkand, GAGARIHA 19
Organization status: Liquidated

"SIRLI KALIT" XUSUSIY FIRMASI

TIN - 202196304, 26.03.1997
Activity - Repair of finished metal products (33110)
Leader ISHIMOV RAYIM
Address company Samarkand Oblast, Samarkand, Ajziy Siddikiy kuchasi,97
Organization status: Liquidated

"STANOX" OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU

TIN - 202242404, 02.05.1997
Activity - Repair of finished metal products (33110)
Leader SAMAYEV DIMITRIN KONSTANTI
Address company Tashkent city, Shayhentakhursky district, ul.Zarbdor 24
Organization status: Liquidated

"MEYER" KUP TARMOKLI XUSUSIY FIRMASI

TIN - 202256268, 19.04.1997
Activity - Repair of finished metal products (33110)
Leader OBIDOV TOXIR
Address company Namangan region., G. Namangan, 6 kichik tuman 33 uy 47 хonadon
Organization status: Liquidated

"FAVVORA" KICHIK KORXONASI

TIN - 202268054, 07.04.1997
Activity - Repair of finished metal products (33110)
Leader INAMOV ABDULLAJON INAMOVICH
Address company Namangan region., G. Namangan, Ulitsa Usmon Nosira Dom 9
Organization status: Liquidated

"ABDURASHID M" XUSUSIY FIRMASI

TIN - 202307908, 30.05.1997
Activity - Repair of finished metal products (33110)
Leader MUMINOV LUTFULLO
Address company Namangan region., G. Namangan, 3 mikrorayon dom 36 kvartira 36
Organization status: Liquidated

"MEXSVAR" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

TIN - 202314013, 19.06.1997
Activity - Repair of finished metal products (33110)
Leader LITVINOVA JANNA ALEKSEYEVNA
Address company Tashkent city, Yakkasaray district, ul.Bobura 58
Organization status: Liquidated

"BESH KAXRAMOH" KUP TARMOKLI ISHLAB CHIKARISH XUSUSIY KORXONASI

TIN - 202315874, 13.08.1996
Activity - Repair of finished metal products (33110)
Leader JURAYEV ESHKOBIL
Address company Surkhandarya region., Kumkurgan district, CCG ancap, Azlarsoy maхallasi
Organization status: Liquidated

"RAXMON" ISHLAB CHIKARISH TIJORAT XUSUSIY FIRMASI

TIN - 202321804, 30.06.1997
Activity - Repair of finished metal products (33110)
Leader RAXMONOV SATTOR
Address company Samarkand Oblast, Nurabad district, SSG Jam,
Organization status: Liquidated

"EVEREST" ISHLAB CHIKARISH TIJORAT FIRMASI

TIN - 202352419, 30.07.1997
Activity - Repair of finished metal products (33110)
Leader OGARKOVA SNEJANA VIKTOROVA
Address company Navoi region., Navoi, ABDURAMANOVA 16-8
Organization status: Liquidated

AMUBUXOROKANAL KURILISHI BOSHKARMASIGA KARASHLI XUJALIK XISOBIDAGI TAMIRLASH BULIMI

TIN - 202385829, 05.02.1990
Activity - Repair of finished metal products (33110)
Leader SIMONOVA L.
Address company Bukhara region., Bukhara, K Mutazoyeva
Organization status: Liquidated

"REMSTROYMONTAJ" ISHLAB CHIKARISH KORXONASI

TIN - 202436810, 10.11.1997
Activity - Repair of finished metal products (33110)
Leader XIKMATOV SHUKUR
Address company Navoi region., Navoi, LENINGRADSKAYA 13A-32
Organization status: Liquidated

"NRSMU-4" KARASHLI ISHLAB CHIKARISH TEXNIKA KOPLEKTATSIYA UCHASTKASI

TIN - 202436827, 10.11.1997
Activity - Repair of finished metal products (33110)
Leader SAIDOV SERGEY SADULLAYEVICH
Address company Navoi region., Navoi, gos. YESHLIK-612
Organization status: Liquidated

"BABUR-R " KICHIK KORXONASI

TIN - 202445412, 13.02.1997
Activity - Repair of finished metal products (33110)
Leader D
Address company Syrdarya region., Gulistan, ul.Zavodskaya 96 хlopkozavod
Organization status: Liquidated

"TOXIR Y" SAVDO ISHLAB CHIKARISH XUSUSIY FIRMASI

TIN - 202464437, 27.11.1997
Activity - Repair of finished metal products (33110)
Leader ERGASHEV TOXIRJON
Address company Namangan region., Namangan district, SSG Nurafson, Karokul kuchasi
Organization status: Liquidated

"INTER 98" KUP TARMOKLI XUSUSIY FIRMASI

TIN - 202522601, 02.03.1998
Activity - Repair of finished metal products (33110)
Leader SHAFRIGIN ANATOLIY
Address company Namangan region., G. Namangan, 6 Mikrorayon Dom 31 Kvartira 25
Organization status: Liquidated

*ULUGBEK-R* XUSUSIY FIRMASI

TIN - 202527333, 10.02.1998
Activity - Repair of finished metal products (33110)
Leader RUZMETOV POLVANNAZIR
Address company Khorezm region., Khivinsky district, GRP Khiva, ul Zavodskaya 2
Organization status: Liquidated
Note:

Uzorg.info contains information about legal entities and individual entrepreneurs registered in the Republic of Uzbekistan.
All information posted on uzorg.info is obtained from publicly available state information resources of the Republic of Uzbekistan and other open information resources.
The site publishes only publicly available information about business entities and these are not official information.
You can get the latest relevant information about business entities on the websites of state information resources of the Republic of Uzbekistan.